PRIVACYVERKLARING SITTIG WRITERS & EDITORS

Over mij
Ik ben Heleen Sittig, eigenaar van Sittig Writers & Editors, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van mijn klanten, collega’s, bezoekers van mijn website en leveranciers in stand te houden.
Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel of verwerk, welke persoonsgegevens ik verzamel of verwerk, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

U kunt per post contact met mij opnemen op het adres
Sittig Writers & Editors
t.a.v. Heleen Sittig
Kinderdijkstraat 24-3
1079 GJ Amsterdam

Of per email via:
info@heleensittig.com.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van offertes en facturen, het leveren van tolk- en vertaaldiensten, het schrijven van teksten in opdracht en het geven van taalles en – coaching. Ik verwerk deze persoonsgegevens enerzijds omdat dat nodig is voor de aard van mijn werkzaamheden en anderszijds omdat het nodig is voor mijn bedrijfsvoering, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en zal ze ook niet doorgeven aan derde landen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en BSN-nummer, geboortedatum en – plaats, gegevens omtrent uw familieleden of andere persoonlijke informatie. Ook kan het gaan om strafrechtelijke, civielrechtelijke of gezondheidsgegevens.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen. Het kan ook voorkomen dat u niet persoonlijk om het verwerken van de gegevens (dat wil zeggen om de vertaling) heeft gevraagd, maar dat een overheidsdienst mij hierom verzoekt.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Als het gaat om een beëdigde vertaling, ontvangt de persoon of instantie voor wie de tekst bestemd is uiteraard het hele document. Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, zoals mijn accountant, de belastingdienst en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.
Daarnaast heb ik als beëdigd tolk en vertaler hoe dan ook een geheimhoudingsbelofte afgelegd, zodat u er vanuit kunt gaan dat ik voorzichtig omga met vertrouwelijke gegevens.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een half jaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Sittig Writers & Editors neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Cookies
Deze website is een WordPress-site. WordPress maakt gebruik van zogenoemde tracking cookies: kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ook de adverteerders op deze site kunnen daar gebruik van maken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd, mits dit wettelijk is toegestaan.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk,
neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de Spaanse of Engelse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s