Beëdigde en onbeëdigde vertalingen Spaans

In sommige gevallen zult u te horen krijgen dat u een beëdigde vertaling van uw document moet hebben. In het algemeen gaat het dan om documenten met een juridische status. Het kunnen bijvoorbeeld aktes zijn, diploma’s, Verklaringen omtrent Gedrag of machtigingen. Als u niet zeker weet of u een beëdigde vertaling moet hebben of niet, kunt u dat het beste navragen bij de instantie die om de vertaling heeft gevraagd.

Een beëdigde vertaling moet worden gemaakt door een vertaler die beëdigd is voor de betreffende taalcombinatie. Verder moet de vertaling aan bepaalde eisen voldoen: zo moet de vertaling onlosmakelijk aan het originele document vastgehecht zijn.

Ik ben beëdigd voor de talencombinatie Nederlands Spaans en sta als zodanig ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4873.

Uiteraard hoeven niet alle teksten beëdigd te worden vertaald. Brieven zonder juridische status bijvoorbeeld, journalistieke of literaire teksten, rapporten en verslagen, een curriculum vitae: dat mag allemaal onbeëdigd.

Ik verzorg zowel beëdigde als onbeëdigde vertalingen (beëdigde alleen van het Nederlands naar het Spaans en van het Spaans naar het Nederlands; onbeëdigde daarnaast ook van het Engels naar het Spaans en van Engels naar het Nederlands). Beëdigde vertalingen zijn uiteraard altijd zo letterlijk mogelijk, onbeëdigde kunnen – in overleg met de klant – meer of minder letterlijk dan wel creatief zijn.